حدود قیمت: از تا

4,560,000,000تومان29,000,000تومان/مترمربع

آپارتمان وسیع در طبقه آخر

مرداویج، اصفهان، استان اصفهان، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

مهسا رحمانی

4 سال پیش

4,560,000,000تومان29,000,000تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

8,900,000,000تومان50,000,000تومان/مترمربع

خانه رویایی شما

نیاوران، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

مونا متقی

4 سال پیش

8,900,000,000تومان50,000,000تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

4 سال پیش

5,200,000,000تومان36,900,000تومان/مترمربع

فروش فوری خانه دربست

اصفهان، دروازه شیراز، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

کامبیز کامرانی

4 سال پیش

5,200,000,000تومان36,900,000تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

4 سال پیش

56,000,000,000تومان

آپارتمان مجلل با استخر

نیاوران، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

مهدی جمشیدی

4 سال پیش

56,000,000,000تومان

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

4 سال پیش