حدود قیمت: از تا

10,000,000 ریال500,000,000 ریال/رهن

آیارتمان مدرن

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

مونا متقی

3 سال پیش

10,000,000 ریال500,000,000 ریال/رهن

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

3 سال پیش