4,560,000,000 تومان29,000,000 تومان/مترمربع

آپارتمان وسیع در طبقه آخر

مرداویج، اصفهان، استان اصفهان، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

مهسا رحمانی

3 سال پیش

4,560,000,000 تومان29,000,000 تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

3 سال پیش

5,200,000,000 تومان36,900,000 تومان/مترمربع

فروش فوری خانه دربست

اصفهان، دروازه شیراز، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

کامبیز کامرانی

3 سال پیش

5,200,000,000 تومان36,900,000 تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

3 سال پیش