حدود قیمت: از تا

شبکه املاک یک

ویلای مجلل رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • 5,700,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • 24,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلای مجلل و لاکچری

 • 25,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه دربست و راحت

 • 5,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

شبکه املاک دو

ویلای مجلل رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • 5,700,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • 24,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلای مجلل و لاکچری

 • 25,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه دربست و راحت

 • 5,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

شبکه املاک سه

ویلای مجلل رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • 5,700,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • 24,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلای مجلل و لاکچری

 • 25,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه دربست و راحت

 • 5,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه اجاره

آپارتمان نوساز

 • 16,000,000 ریال/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

شبکه املاک چهار

ویلای مجلل رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/هر شب
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع
ویژه فروش

خانه فوق العاده

 • 5,700,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

پنت هاوس مجموعه مسکونی

 • 24,500,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع

ویلا رو به دریا

 • 10,000,000 ریال/ماهیانه
 • 4 خواب
 • 2 حمام
 • 1200 مترمربع