حدود قیمت: از تا

10,000,000تومان500,000,000تومان/رهن

آیارتمان مدرن

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

مونا متقی

4 سال پیش

10,000,000تومان500,000,000تومان/رهن

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

8,900,000,000تومان50,000,000تومان/مترمربع

خانه رویایی شما

نیاوران، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

مونا متقی

4 سال پیش

8,900,000,000تومان50,000,000تومان/مترمربع

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 1200

خانه معمولی

4 سال پیش